Pravila i uslovi korišćenja

Pravila i uslovi korišćenja Smart Magazina

Opšta pravila i uslovi korišćenja (u daljem teksu: pravila) portala Smart Magazina (u daljem tekstu: portal) odnose se na celokupan sadržaj portala i svih njegovih delova, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja). Korišćenjem bilo kog dela Smart Magazina, automatski prihvatate sva aktuelna pravila korišćenja. Korisnici su dužni da redovno čitaju pravila, te se smatra da su upoznati sa navedenim i aktuelnim pravilima, da su ih razumeli u celosti i da su saglasnim sa svim navedenim pravilima. Smart Magazin zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje pravila. Obaveštenje o aktuelnim pravilima uvek je dostupno na adresi www.smartmagazin.rs/uslovi-koriscenja. Promene stupaju na snagu u trenutku objavljivanja.

Smart Magazin

Korišćenje sadržaja

Celokupan sadržaj objavljen na www.smartmagazin.rs ne sme da se distribuira ili koristi u nezakonite svrhe, niti promociju istih. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Portal sadrži podatke, dokumente, informacije i linkove drugih web stranica, koje će se, kad god je moguće, označavati u tekstu. Portal nema nadzor nad navedenim podacima, dokumentima, informacijama ili internet stranicama, te ne odgovara za njihov sadržaj, niti snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu. Korišćenjem sadržaja portala, korisnik prihvata pravila i sve rizike koji nastaju korišćenjem portala. Takođe, prihvata da koristi sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost. Svi posetioci portala imaju pravo na besplatno korišćenje sadržaja portala, ukoliko ne krše pravila.

 

Internet sajtovi koji preuzimaju sadržaj od Smart Magazina, imaju obavezu da:

• Vidno navedu izvor (u ovom slučaju Smart Magazin) i kompletan link (URL) do preuzetog teksta;

• Link mora biti objavljen na vidnom mestu, neposredno pre ili neposredno posle preuzetog teksta;

• Link ne sme da sadrži “nofollow”;

• Preuzete fotografije koriste isključivo u obliku objavljenom na sajtu Smart Magazina, bez ikakvih izmena, kropovanja, promene tona boje i sl, uz obavezno navođenje Smart Magazina kao izvora;

• Preuzeti tekst može sadržati najviše 150 reči, bez odobrenja Smart Magazina, odnosno da preuzmu ceo tekst uz odobrenje.

Spoljni saradnici

Čitaoci ili partneri koji pošalju bilo kakav materijal (fotografije, video zapise, tekstove), sa ciljem objavljivanja na portalu, u celosti prenose sva autorska prava portalu. Portal tada zadržava pravo reprodukovanja i distribucije, bez naknade i bez vremenskog i prostornog ograničenja. Autor garantuje za tačnost iznetih podataka i da je celokupan sadržaj isključivo njegovo vlasništvo. U slučaju zahteva od strane trećih lica, čitalac koji je poslao materijal obavezuje se da nadoknadi svaki vid štete nastao objavom materijala.

 

Zaštita privatnosti

Portal poštuje privatnost i anonimnost svojih korisnika i posetioca sajta. U skladu sa zakonom, portal može da prikuplja podatke o korisnicima sajta, dobijene tokom korišćenja od strane posetiova, i to ime i prezime, e-mail adrese, podatke o računaru i internet provajderu. Portal se obavezuje da će čuvati privatnost, osim u slučajevima teškog kršenja pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

 

Smart Group.