O nama

Smart Group aktivno učestvuje u poboljšanju života mladih u zajednici, stvarajući zdravu sredinu za život. Preko 200 organizovanih događaja (projekata, konferencija i raznih vrsta event-a), sa više od 500 saradnika i partnera.